Membership Registration 2.0SWEA
 
Swedish Womens Educational Asociation International Inc. 
 
SWEA Membership Login
 
 Hej Swea!
 För att göra det lättare för alla oss SWEA medlemmar håller vi nu på att byta ut vårt gamla medlemsregister. Från och med fredagen den 11 juni kommer det gamla medlemsregistret inte längre att vara tillgängligt och vi jobbar på att färdigställa det nya
 registret och räknar med att vara klara inom kort.
 Som SWEA medlem så kommer du att få en epost med information om hur du loggar in i det nya registret och en lathund som visar exakt hur du gör för att komma in och bland annat uppdatera din egen information eller söka andra Sweor.
 Vi beklagar om detta skapar er problem, men hoppas att ni kommer att tycka att det nya registret kommer att vara mycket lättare att använda. Om ni har några frågor om det nya medlemsregistret kan ni kontakta SWEA Kansli på office@swea.org
 
  User Name:
  Password:
 
 


 
  © 2008 SWEA International, All rights reserved.